Aprílové člobrdo 2020

Kód: 19/1369
Žadatel: Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina J.Á.Komenského
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
11 800 Kč 8 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 8 000 Kč