Navázání vztahů organizace Junák - český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava z.s. s oddíly z Anglie

Kód: 19/1364
Žadatel: Junák - český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z. s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
60 000 Kč 52 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč