BAMBIFEST 2020

Kód: 19/1363
Žadatel: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 46
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
257 000 Kč 175 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 132 000 Kč