Tvořím , tvoříš, tvoříme

Kód: 19/1362
Žadatel: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 76
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
125 000 Kč 125 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč