Jumanji aneb kdo si hraje nezlobí

Kód: 19/1361
Žadatel: Dětský tábor A JE TO, z. s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 38
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
990 000 Kč 230 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč