Celoroční činnost TOM Sihasapa

Kód: 19/1354
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 38
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
178 000 Kč 111 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 44 000 Kč