Celoroční aktivity dětí a mládeže v RKC Chaloupka 2020

Kód: 19/1352
Žadatel: Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 45
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 820 000 Kč 170 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 145 000 Kč