"Společně za dobrodružstvím"

Kód: 19/1349
Žadatel: Junák - český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 41
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
68 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 44 000 Kč