Podpora celoroční činnoti TOM Hogan

Kód: 19/1346
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 4330 Hogan
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
22 937 Kč 22 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 22 000 Kč