Proč bychom si netvořili aneb kdo si tvoří, nezlobí

Kód: 19/1345
Žadatel: Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 75
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
130 000 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč