Mámo, táto, pojď si hrát, nová místa poznávat

Kód: 19/1342
Žadatel: Orange dragons, z. s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 37
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
810 000 Kč 200 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 28 000 Kč