Čas nečeká

Kód: 19/1340
Žadatel: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
177 000 Kč 177 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč