Zvýšení kvality spánku dětí ve stanech

Kód: 19/1335
Žadatel: Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
18 000 Kč 12 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 12 000 Kč