Michálkovický den dětí 2020

Kód: 19/1334
Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
132 000 Kč 90 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 33 000 Kč