Michálkovičtí soptíci 2020

Kód: 19/1333
Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 41
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
180 000 Kč 105 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 55 000 Kč