Posílení kompetencí k podnikání a podnikavosti žáků ZŠ a SŠ na Obchodní akademii v Ostravě - Mariánských Horách

Kód: 19/1331
Žadatel: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 86
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
287 000 Kč 201 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 130 000 Kč