Příměstské tábory s Dakoťáky

Kód: 19/1325
Žadatel: Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 44
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
355 000 Kč 107 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 66 000 Kč