Děti v pohybu II.

Kód: 19/1318
Žadatel: Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 93
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
75 000 Kč 60 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč