Poděbradka žije!

Kód: 19/1315
Žadatel: Mateřská škola Ostrava, Poděbradova 19, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 73
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
205 000 Kč 155 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč