Rok na ZŠ Bulharské

Kód: 19/1309
Žadatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 95
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
83 000 Kč 46 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč