Cizojazyčná divadla a Španělský kulturní týden při Gymnáziu Hladnov a Jazykové škole Ostrava

Kód: 19/1306
Žadatel: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 96
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
140 000 Kč 89 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 80 000 Kč