Pohni kostrou Heřmaňáku 2020!!!

Kód: 19/1304
Žadatel: Heřmanice dětem z.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
302 100 Kč 104 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 38 000 Kč