Praktická a tvořivá Ukrajinská

Kód: 19/1301
Žadatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 79
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
199 000 Kč 129 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč