Soutěže v informatice a matematice

Kód: 19/1293
Žadatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 88
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
59 000 Kč 58 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč