Polytechnika hravě

Kód: 19/1260
Žadatel: Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostrava na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 92
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
370 000 Kč 370 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 300 000 Kč