Zajištění celoroční činnosti Senior klubu v roce 2020

Kód: 19/1226
Žadatel: BVÚ - Centrum pro volný čas z.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
501 000 Kč 194 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 100 000 Kč