Podpora celoročních a dlouhodobých aktivit Folklorního sdružení Ostrava z.s. ve prospěch dětí, mládeže i dospělých

Kód: 19/1215
Žadatel: Folklorní sdružení Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 44
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
120 000 Kč 45 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 44 000 Kč