Publikace 95 let atletiky

Kód: 19/1201
Žadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
50 000 Kč 35 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 35 000 Kč