Kroužky - 2020

Kód: 19/1183
Žadatel: Salesiánské středisko volného času Don Bosco
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 46
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 087 080 Kč 300 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 275 000 Kč