SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ

Kód: 19/1181
Žadatel: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
150 000 Kč 58 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 22 000 Kč