Cesta kolem světa s HELIOS OSTRAVA

Kód: 19/1176
Žadatel: Spolek HELIOS OSTRAVA
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
780 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 27 000 Kč