Skauti pro veřejnost

Kód: 19/1171
Žadatel: Junák - český skaut, okres Ostrava - město, z. s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
247 000 Kč 210 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 110 000 Kč