Aktivně spolu II.

Kód: 19/1097
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 78
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
130 000 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč