Winter-Cup tour 2019

Kód: 19/0969
Žadatel: Winter-Cup, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
78 000 Kč 40 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč