Podpora účasti Amálie Ondrouškové na MS WKF 2019

Kód: 19/0825
Žadatel: KARATE TYGR SHOTOKAN, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
68 000 Kč 20 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 20 000 Kč