Studio G – (RE)START

Kód: 19/0823
Žadatel: Nový příběh, zapsaný ústav
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 63
Bodové hodnocení: 72
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
227 000 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 130 000 Kč