Corkers Ostrava - celoroční příprava dětí a mládeže v juniorském oddíle

Kód: 19/0818
Žadatel: Corkers Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 25
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
795 000 Kč 321 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 16 000 Kč