Celoroční činnost ŠSK

Kód: 19/0817
Žadatel: Školní sportovní klub AŠSK při Základní škole Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, pobočný spolek
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 30
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
116 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 20 000 Kč