Podpora pravidelné celoroční činnosti sportovního klubu AKCENT Ostrava

Kód: 19/0813
Žadatel: AKCENT Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
335 000 Kč 65 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 65 000 Kč