Zajištění rozvoje akreditovaného sportovního střediska mládeže (SPS) Lítací jelen z.s.

Kód: 19/0808
Žadatel: Lítací jelen z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 26
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
245 000 Kč 155 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 30 000 Kč