Zajištění a zkvalitnění podmínek pro tréning a zavodní činnost oddílu snowboardingu Lítací Jelen v roce 2020

Kód: 19/0807
Žadatel: Lítací jelen z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 25
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
245 000 Kč 155 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 15 000 Kč