Mistrovství České republiky ve squashi 2019 + prosklený squashový kurt

Kód: 19/0806
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 34
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
760 000 Kč 370 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 200 000 Kč