Český halový pohár – Ostrava 2020

Kód: 19/0805
Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 32
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
165 000 Kč 75 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč