JUNIOR SQUASH ACADEMY a KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA TALENTŮ 2019

Kód: 19/0804
Žadatel: OSTRAVA SQUASH KLUB z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 36
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
910 000 Kč 580 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 260 000 Kč