Renomia ŽBL - basketbalová extraliga žen

Kód: 19/0802
Žadatel: Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 470 000 Kč 2 040 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 1 943 000 Kč