25. ročník mezinárodního velikonočního turnaje „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2019"

Kód: 19/0801
Žadatel: Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
3 280 000 Kč 580 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 400 000 Kč