SCM SBŠ Ostrava - basketbal dívek

Kód: 19/0799
Žadatel: Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 38
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 970 000 Kč 950 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 600 000 Kč