SBŠ Ostrava - basketbalová příprava dívek

Kód: 19/0798
Žadatel: Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 990 000 Kč 870 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 480 000 Kč