Významné akce TOM - KČT v roce 2020

Kód: 19/0797
Žadatel: KČT, odbor Slezský Tomík Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 15
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
790 000 Kč 386 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč