Sportují i děti s handicapem

Kód: 19/0796
Žadatel: Sdružení - BES, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 32
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
204 000 Kč 133 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 20 000 Kč